Кариерно консултиране

Кариерно консултиране

Кариерно консултиране
3 мин. за прочитане
  1. Кариерно консултиране

Кариерното консултиране е вид консултиране, което помага на хората да вземат решения относно своята кариера и образование. Може да бъде полезно за хората на всеки етап от тяхната кариера, от гимназисти, които тепърва започват да мислят за бъдещата си кариера, до професионалисти в средата на кариерата си, които искат да направят промяна.

Кариерното консултиране обикновено включва работа с кариерен консултант, който има опит в подпомагането на хората да изследват своите интереси, ценности, умения и цели, за да идентифицират потенциални професии, които са в съответствие с техните силни страни и интереси. Кариерният консултант може да използва различни инструменти, за да помогне на клиента да разбере по-добре себе си и пазара на труда. Това може да са личностни тестове, тестове за способности и др.

След като човек разбере по-добре собствените си силни страни и интереси, кариерният консултант може да му помогне да проучи потенциални кариери възможности, които са в съответствие с неговите умения и цели, чрез проучване на различни професии, обсъждане на личностните силни и слаби страни и предоставяне на насоки за следване на избраната посока.

Освен че помага на хората да изследват и избират професионални възможности, кариерното консултиране може да помогне на хората и в други аспекти на кариерата им, като съставяне на автобиография, стратегии за търсене на работа, подготовка за интервю за работа и т.н.

Има много причини, поради които някой може да потърси кариерно консултиране:

·        Учениците в горните класове на гимназията може да имат нужда от помощ при вземането на решение за специалност в университета или при избор на професионална посока;

·        Работещите хора може да имат нужда от подкрепа за  да направят кариерна промяна или да се реализират по-успешно в настоящата си професия;

·        Кариерното консултиране също може да бъде полезно за хора, които се борят с неудовлетворение или прегаряне в работа си.

 

Като цяло, кариерното консултиране е ценен инструмент за всеки, който иска да вземе информирано  решения относно своята кариера и образование. Работата с кариерен консултант, помага на хората да разберат по-добре себе си и пазара на труда, да проучат потенциални професионални възможности и да разработят стратегии за успешна реализация в  избраната от тях сфера.

Мария Илиева

Мария Илиева

Здравей, казвам се Мария Илиева.
Аз съм кариерен консултант и специалист "Подбор на персонал".
Ще ти помогна да намериш мечтаната работа.