Цени

Изготвяне на CV
  • в рамките на 5 дни                     39лв.
  • за 24 часа                                       79лв.
Изготвяне на мотивационно писмо
  • в рамките на 5 дни                       39лв.
  • за 24 часа                                         79лв.

Изготвяне на комплект документи за кандидатстване (CV и мотивационно писмо)

  • в рамките на 5 дни                                                                          65лв.
  • за 24 часа                                                                                            130лв.
Изготвяне на CV на английски език
  • в рамките на 5 дни         59лв.
  • за 24 часа                           99лв.
Изготвяне на мотивационно писмо на английски език
  • в рамките на 5 дни                 59лв.
  • за 24 часа                                   99лв.

Изготвяне на комплект документи за кандидатстване на английски език (CV и мотивационно писмо)

  • в рамките на 5 дни                                                                            99лв.
  • за 24 часа                                                                                              180лв.

Кариерно консултиране

39 лв. за консултация